White Pine Cottage – 309 E James St. , Scottville MI 49454