Lakeshore Occupational Therapy PLLC – 908 Manitou Lane , Ludington MI 49431