Bunkhouse Stanton – 1550 E. Colby , Stanton MI 48888